Gezond leven en werken

Van Preventief Medisch Onderzoek naar verhogen van de inzetbaarheid en verzuim verminderen

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO is een APK voor uw bedrijf. Een PMO bestaat grofweg uit 3 onderdelen: de vragenlijst, medisch onderzoek en de groepsrapportage. De deelnemer start met een digitale vragenlijst. Deze digitale vragenlijst zullen we aanvullen vanuit uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) waardoor alle risico’s in uw bedrijf worden onderzocht. Hierdoor bent u in staat tijdig actie te ondernemen. U investeert in uw menselijk kapitaal en dit loont! De deelnemer krijgt na de vragenlijst en het medisch onderzoek persoonlijke en praktische adviezen om zijn/haar gezondheid te verbeteren. Hierdoor krijgen uw medewerkers inzicht in hun verbeterpunten en kunnen gericht werken aan verandering van hun leefstijl.

Gemiddeld de helft van de deelnemers gaat direct na een PMO actief aan de slag met de adviezen. Resultaat: meer vitale medewerkers, verlaging verzuim en hogere productiviteit. Ammerlaan ARBO zal het medische onderzoek ook wel HealthCheck genoemd, uitvoeren bij u op het bedrijf. Bij 15 of meer deelnemers kan er een groepsrapportage gemaakt worden, hierdoor heeft u een scan van uw bedrijf en krijgt u een duidelijk beeld van de pluspunten in uw bedrijf en kunt u deze evt. verder uitvergroten. Ook de verbeterpunten worden in deze rapportage duidelijk zichtbaar en hiermee kunt u direct aan de slag. De adviseurs van Ammerlaan ARBO kunnen op uw verzoek praktische adviezen geven over de aanpak van deze verbeterpunten binnen uw bedrijf.
Interesse? Neem contact met ons op!

Adres

Westlandseweg 16D
2291 PG Wateringen

email

info@ammerlaanarbo.nl

telefoon

0174 257028